DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi LJUBAV NAD KOJOM GRIJEH NEMA MOĆ
LJUBAV NAD KOJOM GRIJEH NEMA MOĆ

8.prosinca 2011.-b

Da bi razumjeli Svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, dobro je znati stanje čovjekovo prije istočnog grijeha i poslije grijeha.
A stanje posvetne milosti i stanje grešnosti ide od iskona.
Čovjek se kasno pojavio na zemlji, tek šesti dan stvaranja. Bilo je to u edenskom vrtu stare Babilonije, između dvije rijeke Eufrata i Tigrisa u današnjem Iraku.
Tu je upravo kolijevka ljudske civilizacije. I danas postoji prostor Edenskog vrta.

 • Kao i sve, tako i čovjek dolazi od Boga. On živi s biljkama i životinjama, ali on je posve „drugi“  i  „mnogo više“  nego li one. 
 • Čovjek je biće sposobno razumjeti, slobodno htjeti i ljubiti. A njegovo dostojanstvo izvire iz slike Božje. Stvorio ga je kao muškarca i ženu, da jedno drugom budu partneri i pomoć.
 • Čovjek ima na raspolaganju cijeli svemir, on može rasti u ljubavi prema Bogu i u uzajamnoj ljubavi i težiti Bogu koji je vječan.

Kako čovjek nije jedino slobodno razumno biće stvoreno od Boga, ima tu i duhovnih bića obdarenih razumom i slobodnom voljom, a zovemo ih anđelima.
Uzvišena su to bića koja slave Boga. Ali nisu svi takvi ostali, neki zbog oholosti života bivaju odbačeni i prezreni od Boga. Bačeni su u pakao, kako tvrdi Biblija.
Biblija tvrdi da oni imaju moć sijati zlo u stvorenom svijetu sve do drugog dolaska Kristovog i potpune uspostave Božjeg Kraljevstva.

 • Tu moć zla iskusili su i prvi ljudi Adam i Eva.
 • Sila zlog duha zavodi Evu i ona krši Božju zapovijed.
 • To je teška baština nazvana „istočnim grijehom“ .
 • Adam i Eva s mjesta gube milost izvorne svetosti. I čovjek se mora vratiti u prah iz kojeg je uzet.
 • Smrt ulazi u povijest čovječanstva. Sve je poremećeno.

Stvarnost palog čovjeka Biblija opisuje kroz cijeli Stari Zavjet.
„Svaki grijeh nakon toga bit će neposluh prema Bogu i manjak povjerenja u njegovo dobro.“ (KKC 397)
Ali Bog ne prepušta svoje stvorenje njemu samome: naprotiv, on već kod prvog grijeha Adama i Eve obećaje Spasitelja kao novog Adama i novu Evu – Mariju.
A do tada, On čuva svijet i upravlja njime svojom božanskom Providnošću.

Biblijski događaji ne prežaju izvorno prenositi ZLOČIN I KAZNU.

 • Sjetimo se Kajina i Abela, Sodome i Gomore, Općega potopa, Deset egipatski zala, ubojstava Kraljeva i Proroka do ubojstva posljednjeg proroka Staroga zavjeta Ivana Krstitelja.

Sve to vrijeme provlači se vapaj poput onoga u Psalmu 121:
„Odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina, koji stvori nebo i zemlju“.
Zaista pomoć i može jedino doći od Gospodina koji stvori nebo i zemlju.
Odabire Bog u Babiloniji jednog obamrlog  pravednika Abrahama i moli ga da pođe u Obećanu zemlju Kanan-Palestinu –Izrael. Tisuću kilometara daleko.
Sklapaju savez vjernosti.
A cilj Saveza je, održati narod u vjeri i ljubavi prema Stvoritelju i bratu čovjeku,  koji ima nakanu sam u licu čovjeka pokazati da je ljubav moguća kao zakon života, nad kojim grijeh nema moć. Bit će to:

 • Ljubav, koja je jača od smrti.
 • Ljubav, koja je vječna, kao što je Bog vječan.
 • Ljubav, nad kojom grijeh nema moć.

To tvori izvor našega nepokolebljivog pouzdanja u Boga, našega Oca, koji želi  spasiti  čovjeka i vrati prvotno stanje milosti i zajedništva  s  Bogom. (Dj 2,36)
U povijesti spasenja ljudskog roda izraženo i LJUDSKO SUDJELOVANJE.

 • Tu su Praoci naše vjere.
 • Tu su Proroci i mnogi drugi Božji ljudi, među kojima je znatno  izražena uloga Blažene Djevice Marije.

Nju Ivan Pavao II naziva Majkom Otkupitelja.
Upravo će ona voditi  trajno neprijateljstvo  roda dobroga i roda zloga.
Upravo je ona ta ljubav nad kojom grijeh nema moć.

 • Snažno to Crkva tvrdi da je Blažena Djevica Marija očuvana od svake ljage istočnoga grijeha od trenutka svoga začeća.
 • Puna milosti i ljubavi, od iskona je u posvetnoj milosti.

Kao što je prva Eva – majka svih živih, tako je nova Eva – Marija duhovna majka koja svoju djecu po Sinu, koga je rodila, rađa za nebo, za vječnost.
Krist Spasitelj koji oduvijek živi, došao je po Mariji na ovaj svijet i postao nama sličan. On je obljavljenje Očeve ljubavi. To je ljubav koja nadilazi sve ono što mi ljudi možemo zamisliti i reći.Ljubav nad kojom grijeh nema moć.  

                               Župnik

 

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>