DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župni vjeronauk VJERONAUK 2010/11
VJERONAUK 2010/11
Vjeronauk

Župni vjeronauk pohađaju sva djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Osnovci su pripravnici za sakramente prve svete pričesti, ispovijedi, krizme,… a srednjoškolci prolaze pripravu za sakrament ženidbe. Redoviti su polaznici i školskoga vjeronauka. Na nedjeljnim Svetim Misama redovito aktivno sudjeluju i dio su svih župnih aktivnosti. Svako dijete u župi „nalazi“ svoj put vjerničke i ljudske izgradnje kroz neku od službi u Župnoj zajednici: liturgijski čitači, ministranti, pjevači, molitvene zajednice, biblijske, sportske, volonteri župnog Caritasa, zajednica za izradu župnih zidnih novina, itd. Sve su to manje ili veće zajednice koje doprinose bogatstvu i ljepoti ove župne zajednice i Crkve. Župni vjeronauk predaje don Matija Šimić, župnik. U 2010 i 2011 godini broj đaka po razredima:

Treći razred     14.
Četvrti razred   20.
Peti razred       45.
Šesti razred    34.
Sedmi razred  29.
Osmi razred    28.

1.    Nastavna građa za prvopričesnike:  obuhvaća dvije   godine pripreme

Bog stvoritelj – stvaranje svijeta i anđela
Stvaranje prvi ljud.
Grijeh prvi ljudi – Kain i Abel.
Abraham, Izak i Jakov
Mojsije  i 10 zapovijedi
Isus Krist, rođenje i život
Isus Krist i sakramenti
Krštenje
Ispovijed
Euharistija i Sveta Misa
Ispit savjesti po Dekalogu  i sedam glavnih grijeha
Obraćenje – izgubljeni sin i Kajanja
Smisao kajanja i pokore.
Bliža priprava za sv.pričest i obnova krsnog zavjeta.  

2.     Nastavna građa za krizmanike: obuhvaća tri godine priprem

Biblija: Kao zbirka knjiga, kao umjetničko književno djelo, podjela i knjige SZ i NZ.
Stvaranje svijeta i prvi ljudi, grijeh prvi ljudi, Noa i opći potop, Abraham, Izak i Jakov, Mojsije i izlazak iz   ropstva, Suci (18) Kraljevi i Proroci, sv.Ivan Krstitelj posljednji prorok SZ.
Isus Krist – život i djela, Krštenje, Muka, smrt, uskrsnuće i uzašašće
Značenje Nedjelje kao Dana Gospodnjeg
Pedesetnica – Duhovi i rađanje Crkve, Djela apostolska i poslanice i Otkrivenje
Crkva kroz povijest
Kršćanstvo u III i IV stoljeću
Kršćanstvo od V-X stoljeća
Veliki crkveni raskol
Reformacija – Martin Luter
Crkva zajednica i institucija
Crkvena godina i katolički kalendar
Hijerarhija – institucionalni ustroj Crkve
Isus Krist i Crkva
Isus Krist, Crkva  i sakramenti pojedinačno o svakom sakramentu
Isus Krist povijesna osoba
Presveto Trojstvo – pojedinačno o osobama Presvetog Trojstva
Bog Otac i Dekalog – tumačenje 10 zapovijedi Božji
Kršćanin, krštenje, član Crkve i poslanje kršćanina
Kršćanski moral i život po Dvjema Kristovim zapovijedima ljubavi
Kršćanska duhovnost, Glavne istine i Molitva.
Otajstva Kristova života Krunica: radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla
Kršćanin i grijeh (dekalog, sedam glavnih grijeha, pet crkvenih zapovijedi
Kršćanin i obraćenje (izgubljeni sin i kršćansko milosrđe)
Duh sveti i njegovo djelovanje u svijetu i Crkvi
Primanje Duha Svetoga i poslanje krizmanika

Napomena:
Četvrdi i peti razred imaju slobodnu građu po izboru katehete.


BLIŽA PRIPRAVA ZA SAKRAMENT BRAKA
 

.Nastavna građa u prezentacijama i filmskoj obradi.

           
MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH :

  • Stvoritelj čovjeka
  • Istina o čovjeku:Komplementarno biće i njegovo dostojanstvo
  • Ljudska spolnost
  • Brak je stvoriteljeva ustanova
  • Krist o braku
  • Tvrdoća ljudskog srca
    

ŽENIDBA JE SAKRAMENT

 • Sv. Pavao o otajstvu ženidbe
 • Ženidba u zajednici Crkve
 • Djelitelji sakramenta sami mladenci
 • Svećenik je predstavnik zajednice
 • Trajanje sakramenta
 • Ženidbeni vez je nerazrješiv
 • Daljnja priprava
 • Bliža priprava
   

SVRHA BRAKA

 • Bračna ljubav
 • Zaljubljenost
 • Plodnost braka
 • Odgovorno roditeljstvo
 • Elementi odluke
 • Otvorenost novom životu
 • Pobačaj
 • Moralne kvalifikacije
   

SVOJSTVA KRŠĆANSKE ŽENIDBE

 • Jedna i nerazrješiva
 • Jedinstvo kršćanske ženidbe
 • Narav ljubavi
 • Dobro djece
 • Jedan je Krist i jedna je Crkva
 • Kršćanska ženidba suobličena nerazrješivom zajedništvu Krista i Crkve
 • Gospodinova zapovijed
 • Rastava
 • Crkveno zakonodavstvo
 • Današnje krize

.   SVJEDOCI BOŽJE LJUBAVI U SVIJETU

 

 • Poslanje bračnih drugova
 • Ljubav je očitovanje Božjeg bića
 • Krist nam je očitovao ljubav
 • Pavlova himna ljubav
 • Ljubav ima više lica
 • Put i perspektiva ljubavi
 • Svjedoci nove stvarnosti
 • Ljubav koja se širi na sve

   „Ženidba“ – film KS. 

Zaručnicima čestitamo!!!!  

 

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>