DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Župne propovijedi GRIJEH JE UVIJEK NEDOSTATAK LJUBAVI
GRIJEH JE UVIJEK NEDOSTATAK LJUBAVI

Bezgrešno začeće BDM 2012. - c

U početku stvori Bog čovjeka, priopćuje Objava u Bibliji.
Svako ljudsko stvorenje zajedno s planetom Zemljom vrti se u krug.
Netko optrči pedeset krugova, netko osamdeset ili više, a netko ne optriči niti jedan krug. Za jednu godinu moguće je napraviti samo jedan krug.
Sve stvoreno održava svoju energiju za krug, snagom onoga tko je sve stavio u božanski  savršeno geomtetrijsko tijelo, KRUG.

  • I tu pogreške nema.
  • Sve počiva na ljubavi STVORITELJA.

I sva stvorenja, i sve stvoreno, pa tako i čovjek, ima svoj životni krug.

  • Rođenje i smrt.
  • Rođenje i vječni život.

Čovjekova kružnica rođenja i smrti je raspad životnog sustava, propast. I to se događa zbog grijeha kojega čovjek čini.

  • Grijeh čovjeka čini nesavršenim, i čovjek ispada iz svemirske kružnice u kojoj vlada božanska ljubav.
  • Čovjek tada nema mogućnosti savršenog i apolutnog mira koji vlada u epicentru  božanskog života oko kojega se sve vrti u krug. A tu je zakon života Ljubav.

Sve što je iz ljubavi stvoreno i ostane u ljubavi, to znači bez pogreške, može biti privučeno božanskom silom i snagom.
Zbog ljudske grešnosti i nesavrštenosti Bog u ljudsku kružnicu ubacuje dodatnu energiju ljubavi po onima koji su potpuno od samog začeća bez grijeha.
Tu energiju stalno uprisutnjuje novi Adam i nova Eva.
I čovjek, ako hoće, može koristiti tu dodatnu božansku energiju Ljubavi po Isusu Kristu i Blaženoj Djevici Mariji.

  • On je Spasitelj i ona je Suotkupiteljica.
  • Oni su emisija božnanske Ljubavi i Svjetla.
  • Oni su božanski Učitelji koji nose Objavu o Stvorenom svijetu i čovjeku kao Božjoj slici, i  voljenom biću.

Markovo Evanđelje donosi jedan prizor iz Kristovog života, koji govori o životnoj kružnici jednoga prolaznika.
Evo toga prizora:

Dok je Isus, izlazio na put, pritrča neki čovjek, pade preda nj na koljena i upita ga: „Dobri učitelju, što moram činiti da baštinim život vječni?“  „Zašto me zoveš dobrim? – reče mu Isus – Samo je jedan Dobri, Bog. Znaš zapovijedi: „Ne ubij! Ne čini preljuba!... Poštuj oca i majku!“
On mu odgovori: „Učitelju sve sam to držao od svoje mladoslti.“
Nato ga Isus pogleda, zavoli ga i rekne mu: „Jedno ti nedostaje: Idi prodaj sve što imaš, podaj siromacima, i imat ćeš blago na nebu! Onda dođi i slijedi me!“ (Mt 10, 17-22)
Čovjek zaista mora ovu Isusovu poruku ozbiljno shvatiti. 
A ona glasi: Bog nije materija - Bog je vječna, neuništiva energija ljubavi i mira.
Jasno je da tamo nema mjesta nečemu propadljivom ili grešnom.
Čovjek nema šansu vječnog zajedništva s kompromisom materijalnog i duhovnog.
Ipak su to dva svijeta, dvije razine života. Jedna je savršena, a druga manje savršena.
S dolaskom Isusa u  životni Krug čovjeka, čovjek ima mogućnost svoju devijaciju na životnoj kružnici, koja nastaje zbog njegove volje i želje, ponovnim rođenjem od Duha Svetoga u krštenju i ostalim sakramentima učvrstiti svetost svoga duha.
Čovjek mora biti mudar.
S Kristom, i BDM kao Suotkupiteljicom, moguće je ostvariti baštinu zajedničkog života s Onim, tko nas je iz ljubavi stvorio, održava, i daje život vječni.
A to je život u savršenoj Ljubavi.
To upravo objavljuje Isus kad kaže:
„U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni i ja u vama.“ (Iv 14, 20)
Blažena Djevica Marija čije Bezgrešno začeće danas slavimo došla je s Isusom sve vidjeti, sve spasiti i sve uzdići k sebi. Novi Adam i nova Eva otklanjaju grijeh i uspostavljaju stanje LJUBAVI.
I ta se Otkupiteljska misija odvija do Kristovog drugog dolaska. 

              Župnik  

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>