DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Dječji vrtić
Dječji vrtić


Dijete je ljubav, zavrijedi je“

 Župni vrtić „ Ivančica“  je započeo s radom u 2006. godini.
To
je novi projekt pri župnom pastoralnom centru Lug-Brankovići koji se tek razvija. Izrastao je iz potrebe naših obitelji za čuvanjem i predškolskim odgojem i obrazovanjem djece.
Sve više majki u radnom odnosu.
Želja nam je ovaj projekt dalje razvijati i jačati na korist svekolikog napredovanja naših mališana u vjeri, znanju i mudrosti.
Trenutno su otvorene mogućnosti cjelodnevnog i poludnevnog boravka djece.
Primamo djecu od jedne godine starosti do polaska u školu.
U župnom vrtiću rade:
 Željka Matijević odgajateljica,  Tanja Slišković ravnateljica, Pava Bjelopavlović kuharica i Vedrana Markanović pomoćnica i suradnica
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PRAVILNIK

KUĆNOM REDU DJEČJEG VRTIĆA „IVANČICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Dječji vrtić „Ivančica“ u sastavu župnog pastoralnog centra Lug – Brankovići (u daljnjem tekstu: Vrtić) predškolska je ustanova koja se bavi odgojem, obrazovanjem, njegom i zaštitom djece od jedne godine starosti do polaska u školu.

Ime Vrtića je izvedenica od imena zaštitnika župe svetog Ivana Krstitelja.

Vlasnik Vrtića je Rimokatolička župa Svetog Ivana Krstitelja Lug-Brankovići (u daljnjem tekstu : Župa)

Organ upravljanja je Župno pastoralno vijeće ( u daljnjem tekstu ŽPV ) ili odbor koji ono ovlasti, a rukovođenja ravnatelj.  

Članak 2.

Ovaj  Pravilnik se odnosi na sve osobe tijekom njihova boravka u Vrtiću.

Članak 3.

S odredbama  ovog Pravilnika odgajatelji Vrtića su dužni upoznati roditelje, odnosno skrbnike djece.

II. BORAVAK U PROSTORU VRTIĆA

Članak 4.

Kolektiv Vrtića čine svi odgajatelji  Vrtića i djelatnici.

Kolektiv Vrtića koristi i čuva zgradu vrtića, namještaj, opremu, uređaje i upravlja njome.

Urednost, čistoća zgrade i dvorišta mjerilo su kulture i odgoja kolektiva te se tomu posvećuje osobita pozornost, a za čistoću, higijenu i estetski izgled prostorija vrtića i dvorišta brine se cijeli kolektiv Vrtića.

Djelatnici Vrtića dužni su nositi prikladnu odjeću  koja je također mjerilo njihove kulture i odgoja. Radne kute za djelatnike može propisati ravnatelj.

Članak 5.

Odnosi među članovima kolektiva zasnivaju se na načelu međusobnog poštovanja, osobito starijih, uvažavanja, kulturnog ponašanja, prijateljstva te dobronamjernosti i konstruktivne kritike.

Prikrivanje istine i počinjenih pogrešaka, neukusni ispadi, uvrede i neuljudne primjedbe

štete ugledu Vrtića i Župe.

Članak 6.

U prostoru Vrtića zabranjeno je:

nošenje oružja
unošenje i konzumiranje alkohola i narkotika
unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
unošenje tiskovina nemoralnog sadržaja
pušenje
pisanje po zidovima i uništavanje imovine
žvakanje žvakaće
bacanje otpadaka izvan košara za otpatke.
Bez dozvole odgajatelja u Vrtiću ne smiju boraviti strane osobe.

Zabranjeno je  dovoditi životinje u školske prostorije.

Članak 7.

Kolektiv Vrtića mora se racionalno koristiti sredstvima koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar djelatnici su obvezni prijaviti ravnatelju.

Članak 8.

Djelatnici i polaznici Vrtića dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u vrtiću.

Članak 9.

Nakon isteka radnog vremena djelatnici su dužni uredno očistiti prostorije, pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne uređaje  i zaključati radne prostorije. 

Članak 10.

Boravak djece u Vrtiću je između 7:00 i 16:00 sati.

Radno vrijeme djelatnika utvrđeno je rasporedom koji donosi ravnatelj Vrtića .

Članak 11.

Pri ulasku odgojitelja i svih starijih osoba u Vrtić,  djecu treba učiti da ustanu u znak poštovanja i pozdrava.

Članak 12.

U Vrtiću nije dopušteno, bez dozvole ravnatelja i/ili Župnog pastoralnog vijeća,  korištenje mobitela, walkmena, fotoaparata i ostalih uređaja koji se ne koriste u nastavi.

Članak 13.

Oglasne ploče u Vrtiću su odgojno-obrazovno sredstvo na čijem uređenju i čuvanju treba stalno raditi kolektiv Vrtića.

Članak 14.

Svi pojedinci iz kolektiva Vrtića odgovorni su  za svaku štetu  koju nanesu ugledu Vrtića i osobama na bilo koji način, a osobito nedozvoljenom izradom i reprodukcijom bilo kakvih video i tonskih zapisa o osobama i događajima u Vrtiću. Spomenutu dozvolu daje ravnatelj Vrtića i Župno pastoralno vijeće.

 III.  ODGAJATELJI

Članak 15.

Odgajatelji u Vrtiću moraju biti osobe uzornih moralnih kvaliteta, provjerenih ljudskih vrlina i njegovanog katoličkog duha.

Članak 16.

Odgajatelji pružaju primjer djeci vlastitim radom, radnom disciplinom, te urednošću svog radnog mjesta.

Odgajatelji su dužni dolaziti u Vrtić 10 minuta prije prijama djece kako bi se mogli mirno i pribrano pripremiti za rad i pripremiti radni prostor.

Članak 17.

U slučaju potrebe izostajanja s posla djelatnici su dužni izostanak najaviti najmanje dan ranije i osigurati si zamjenu. U slučaju nužnih, neplaniranih izostanaka djelatnika s posla ravnatelj Vrtića napravit će  raspored zamjene kojeg su dužni pridržavati se svi djelatnici kako bi se odgojni proces nesmetano odvijao.

IV. RAVNATELJ

Članak 18.

Ravnatelja Vrtića imenuje Župnik u suradnji sa Župnim pastoralnim vijećem.

Članak 19.

Ravnatelj u suradnji sa Župnikom i ŽPV-om brine o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i rasporedu radnih zadataka. Odgovoran je za donošenje godišnjeg programa rada i njegovu realizaciju.

Članak 20.

O radu Vrtića i o svome radu Ravnatelj podnosi obvezno jedanput godišnje izvješće Župnom pastoralnom vijeću, a po potrebi i na zahtjev ŽPV-a i češće.

 V. SURADNICI, VOLONTERI I ASISTENTI

Članak 21.

U realizaciji programa rada Vrtića mogu sudjelovati suradnici. To su specijalizirani stručnjaci različitih profila koji mogu doprinijeti odgojno-obrazovnom radu, njezi i zaštiti djece (pedagozi, logopedi, psiholozi, medicinski radnici, socijalni radnici,…)

 Članak 22.

U radu Vrtića mogu sudjelovati volonteri. To su osobe raspoložive pomoći u radu Vrtića za što moraju proći osnovnu formaciju. Odobrenje za rad im daje Ravnatelj i/ili Župnik.

Članak 23.

U radu Vrtića mogu sudjelovati asistenti. To su osobe koje pomažu u čuvanju djece prilikom izvođenja zahtjevnijih odgojnih zadataka, kao što su izleti i nastava u prirodi. Najprikladnije je da to bude netko od roditelja tko je spreman pomoći.

VI. ODGAJANICI

Članak 24.

Polaznici Vrtića ili odgajanici su djece starosti od jedne godine starosti do polaska u školu. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti sudjelovanja u odgojno-obrazovnom radu Vrtića, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Članak 25.

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje, ispravnu brigu za dobrobit njegovog psiho-fizičkog i duhovnog razvoja, sigurnost i zaštitu ima prednost nad svim drugim pravima. U slučaju sukoba prava, prednost ima pravo tumačenje ili djelovanje koje će najviše koristiti djetetu. 

VII. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 26.

Roditelji i skrbnici imaju pravo i obvezu da se brinu o pravilnom odgoju i obrazovanju, njezi i zaštiti svoga djeteta.

Članak 27.

Roditelji i skrbnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima  od važnosti za rad i funkcioniranje Vrtića. To čine posredstvom svojih predstavnika u Župnom pastoralnom vijeću.

Članak 28.

Roditelji i skrbnici su dužni preuzeti svoje dijete u prostorijama Vrtića po završetku boravka djeteta. U slučaju bolesti djeteta to su dužni učiniti u što skorijem roku, nakon što su primili informaciju o djetetovoj bolesti.

VIII. KRŠENJE PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU VRTIĆA

Članak 29.

Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika sastavni je dio radnih obveza djelatnika i svih osoba koje se nađu u Vrtiću.

Djelatnik koji postupi suprotno odredbama  ovog Pravilnika odgovoran je za povredu radne obveze.

Strana osoba koja za vrijeme boravka u Vrtiću krši Pravilnik o kućnom redu, odgovorna je za štetu koju Vrtić pretrpi, a odgajatelji ga trebaju uputiti da napusti Vrtić i o tome izvješćuju ravnatelja Vrtića.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 30.

Ovaj Pravilnik se može mijenjati  odlukom ŽPV-a. 

U ime Župnog pastoralnog vijeća
                                                                                Don Matija Šimić, župnik, v.r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAJMLAĐI   NA  IZLETU ( 8.travnja 2008.)

          Idemo na izlet! Vikala su neka djeca…

            Neki su pitali: „što je to izlet?“ Još jedna nepoznata riječ za dječje glavice.Kako je objasniti a da je svima razumljiva i dopadljiva? Izlet je kad se ništa ne radi samo se igra.Kada možemo trčati koliko hoćemo.Kada se igramo s loptom i nabijamo je u zrak koliko možemo.Na izletu beremo cvijeće.Trčimo po travi.Hodamo po šumi...

            Najavljivali su kišu ali ni to nas nije spriječilo u odlasku na izlet na rekreacijski centar na Pazarić.Išla su djeca iz Pačje škole i Vrtića.

Koje li radosti kad su igrali nogometa na velike golove i pretrčavali igralište.“Sad smo svi pravi nogometaši“.

            Marširali smo kao najjača vojska na svijetu izmišljajući potragu za „odbjeglim zecom“ , negdje u daljini smo ga i vidjeli, još samo da smo ga i stigli.

Koja ljepota je tek bila hodajući šumom, zagazili smo u lišće kao u „more“ i provlačili se ispod zapetljanih grana...

            I ručak je bio zanimljiv mijenjali smo se za sendviče, možda je nečiji i slađi mada su svi bili isti.

            Sve što pogled doseže bilo je naše, naš prostor u kojem smo mogli raditi što hoćemo.S ovako puno želje i mašte mogli smo se popeti i na najveće brdo, čak su nam i oblaci bili blizu.

Ali umor je činio svoje i već poslijepodne mnogima se spavalo.

             „Izigrali smo se, možemo i kući!“ Još samo da se pomolimo Bogu što nam je podario ovako lijep dan, jer ćemo ga još dugo, dugo pamtiti.

I  MI  SMO  BILI  NA  IZLETU!.

14.svibnja 2008.

 Sunce je polagano prosijavalo odavajući lijep dan. I napokon jedna i sunčana srijeda. Nakon toliko odgađanja došao je i taj dugo najavljivani izlet. Našim velikim „pačićima“ pridružila su se i dječica iz vrtića. Puno je ljepše kad nas više ima!

            Vožnja s kombijem do rekreacijskog centra na Pazariću bila je jako zanimljiva, djeca su naglašavala svaku krivinu, svaku uzbrdicu na putu, brzinu vozila. Na trenutak smo se vozili u formuli, u avionu… sve je to bilo popraćeno samo njima poznatim zvukom.

            „Stigli smo!“ Širina je bila naša, šuma, igrališta, pogled… „Učiteljice, čije je sve ovo?!“ „Naše!“Koje li dječje radosti kad su saznali da nešto tako lijepo oni posjeduju. Puno je ljepše bilo piti izvorsku vodu nego sokove. Svi bi rado dali svoj sok za praznu bocu da bi si natočili vode.

            Dugi šumski put nas je doveo do neke još duže njive s koje smo gledali naša sela i pokušavali pronaći svako svoju kuću. Negdje u tom pogledu naiđosmo i na vuka, mrdao je repom.      Samo što je to bio konj, ali kako u šumi mogu biti samo vukovi, uzalud je bilo uvjeravanje.

            Držalo nas je dugo oduševljenje s „vukom“ , da bi ga izbliza vidjeli gradili smo kućicu od „tri praščića“. Vuk će sigurno doći da ju sruši i tako ćemo ga vidjeti u svoj njegovoj veličini.

            Sunce je svojim sjajem nabacilo rumenila na dječja lica i osmjeh zbog lijepoga dana. Živjeli smo danas jednu epizodu bajke koju smo sami pisali. Svijet treba gledati dječjim očima da bi bio dovoljno lijep i radostan. Ovakav bajkovit dan se može samo poželjeti i zakazati novu epizodu s nekim novim likovima.

                                   Tanja

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DJEČJI VRTIĆ  „IVANČICA“

 Prvoga rujna naš je Vrtić nakon kraćeg odmora ponovno počeo s radom. Imamo puno više djece, velika je to radost. Kako je divno biti u tom okruženju malih veselih lica, kako je divno biti dio njihova dana, igrati se s njima,…Biti s njima velika je i neizmjerna radost. Slijediti njihove nesigurne korake, gledati njihov osmijeh, čovjeka ispunjava srećom. Kako je lijepo biti tu gdje život počinje, život koji je okružen ljepotom i radošću.

            Tko se nije uspio nagledati radosti, neka ju gleda. Tu je tako raskošno  prosuta. U zraku sve drhti od dječjeg treptaja. I kad spavaju, anđeoski smijeh nečujno prelazi ponad  panorame dječjih krevetića. Toliko put gledana slika a nikad dogledana do kraja.

 Kako god svijet odraslih bio bogat maštom, ovdje i najbogatijima obraz gori  od uzdaha, kako su lijepi. Čudo promjene boje prelazi u prekrasan osjećaj divljenja.  Hvala vam djeco što imate tako čudesnu moć, da veliki, odrasli ljudi na vama tako blaženo uživaju. Ubirući očima radosne „ivančice“ i sami kao da žele biti divan cvijet.

Pa gle, koje li igre, vrtić se zove IVANČICA.

Neka vas čuva snažna ruka SV. IVANA, a  vaš smijeh neka bude molitva njemu na slavu.

                                                                                                             Tanja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOĐI, DOĐI, SVETI  NIKO…“

  ( 4. prosinca 2008.)

 „Kad se spusti tiha večer blista zvijezda sjaj,

tada dobri sveti Niko ostavlja svoj dar.

Dođi, dođi sveti Niko, čekamo te mi,

dođi, dođi, dođi brzo dare dijeliti.“

            Pjevala su djeca u jedan glas svome najdražem svecu. Koliko su ga dugo čekali, pisali mu pismo s puno želja, slušali mamu i tatu, bili dobri…Samo da dođe brzo. Pa kada su tako dobri bili sveti Nikola je prvo došao njima. Prvo je došao našim Ivančicama i Pačićima. Čak je dva dana poranio jer su dobri bili. A danas su svom najdražem svecu jako mili. Pripremio im je najljepše darove, okupio ih u najvećem broju.

            Dječica su svetog Nikolu dozivala pjesmicama i nestrpljivo ga čekala pitajući: „Što ga nema! Što ne dolazi!“ A kad su počeli pjevati pjesmu „Pitaju ga anđelčići kud ćeš Niko ti, idem svojoj dobroj djeci dare dijeliti. Dođi, dođi sveti Niko...“,tada je došao u pratnji s anđelima među svoje anđelčiće. Koja je sreća tada nastupila. Kada bi se sreća mogla mjeriti danas bi ovdje najveća bila. Sveti Nikola je tu sa svojom kapom i poznatim štapom a oko njega darovi i dječja radost. Osmijeh je prevladao, cijelom crkvom se sreća orila. „Pa došao je! Ispred nas stoji i za nas darove ima. Samo je nestrpljenje raslo dok ne čuju svoje ime i veselo u krilo mu sjednu za jednu fotografiju. Fotografija će vjerno čuvati te slatke trenutke i podsjećati ih na najsretnije dane. Svetog Nikole će se uvijek sjećati i kada budu znali da je on samo obilježje sreće, prerušena sreća u koju će vjerovati i kad odrastu. Doista lijep svetac koji dijeli radost svima i nesebično je pruža svakome koji je trebaju. To je svetac koji priču pretvara u stvarnost i svake je godine priča ispočetka i oživljava je s jednakim žarom. A da ta priča dobije svoj konačni smisao pobrinuli su se i naši donatori svojim darovima.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>