DOBRODOŠLI NA WEB STRANICE ŽUPE LUG-BRANKOVIĆI
VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA!

Naslovna Zajednice u Župi
Zajednice u Župi
ZAJEDNICE U ŽUPI
  • Župna zajednica je zajednica zajednicâ  pozvana u Kristovoj vjeri ostvarivati zajedništvo, slavljenje Boga, služenje i svjedočenje (koinonia, liturgia, diakonia i martyria).
    Polazeći  od te bitne uloge župne zajednice u sveopćoj Crkvi, župa  svetog Ivana Krstitelja Lug-Brankovići, od utemeljenja u lipnju 1989. godine, razvija župni pastoral i katehezu utemeljenu na životu zajednicâ koje velikim dijelom vode vjernici laici.  
    Prema dokumentima Drugoga vatikanskog koncila, središte pastoralne pozornosti stavlja se  na formaciju vjernika koji nisu više objekt pastoralne brige, već odgovorni subjekti u Crkvi na svim poljima društvenog života.
  •  O dvadesetoj obljetnici župe može se reći da u župi žive zajednice čiji su temelj vjernici laici koji ih vode prema smjernicama Crkve, uz suradnju sa gospodinom župnikom i Župnim pastoralnim vijećem.
  • Tako je župa "mjesto" zajedništva i sudjelovanja, u kojem svi krštenici imaju jednako dostojanstvo i koji su u zajedništvu s pastirima, preuzimaju svoje odgovornosti, sukladno karizmama koje su primili i potrebama same zajednice.  

Zajednice su u isto vrijeme i samostalne i povezane (u župno zajedništvo).
U župnom pastoralnom radu, temeljenom na Zajednicama, cilj je događaj Isusa Krista koji sve snažnije zahvaća sve njezine razine, ne zaboravljajući, dakako, nužnost razvijanja svijesti općeg zajedništva, što se najosobitije događa u liturgijskim okupljanjima, posebno po slavljenju Euharistije u Dan Gospodnji. U taj Dan, preko sudjelovanja u euharistijskom slavlju, svi manji vjernički krugovi ili zajednice urastaju u zajedništvo župne zajednice i postaju sve svjesniji članovi Crkve. 

            Baš zato je potrebno formirati   voditelje zajednicâ.  Potrebno je  dogovarati  smjernice daljnjeg djelovanja, te uočavati  važnost i ulogu voditelja zajednice koji trebaju svjedočanski  živjeti i djelovati  ukorijenjeni u Bogu. U takvom pak sveobuhvatnom katehetskom poslu u kojem po naravi stvari stavlja naglasak na stvaranje zajedništva, ne smije se zaboraviti čovjek - pojedinac.
Valja, naime, voditi brigu o brojnim pitanjima savjesti i života što tište mnoge koji su uključeni u rad i život zajednicâ.
Takva pitanja, međutim, spadaju u širi krug pastorala župnih zajednica, pa je za sve Zajednice  dogovoren program mjesečnih ili periodičnih duhovnih obnova, kako bi bile životni prostor prožet Božjom prisutnošću, "polje njegova gospodstva", njegovog "kraljevstva".
To je put kojim Župna zajednica, u svojim manjim zajednicama, hoće postati na određenom prostoru "praksa" koja nije od ovoga svijeta, "praksa neba" na zemlji, nasuprot praksi "svijeta" i njegovu "ispraznom ponašanju naslijeđenom od otaca" (1Pt 1,18).
Ta zajednica mora biti pripravna da se obnavlja, da se "stavi na put", spremna poslušati i ostvarivati "poziv na Božju tajnu/misterij".  
Duhovne obnove zajednicâ obuhvatit će zajedničko slavlje Euharistije, duhovno savjetovanje, ispovijed, upućivanje na  dobre knjige i sl. 

            Zajednice koje djeluju  u Pastoralnom centru Lug-Brankovići (stanje listopad 2010.)

1.Vrtić "Ivančica"- voditeljica Željka Maatijević i pomoćnica Vedrana Markanović
2.Predškolska zajednica"Pačja škola"- voditeljica Tanja Slišković,prof hrvat.jezika i filozofije.
3.Predpričesna zajednica(3.r.) - voditelj župnik Matija šimić
4.Prvopričesna zajednica (4.r.) ...................................
5.Postpričesna zajednica (5.r.).....................................
6.Krizmenička zajednica (6.7.8.r)................................
7.Ministrntska zajednica...............................................
8.Liturgijska zajednica..................................................
9.Liturg.mali zbor - voditeljica Gabrijela Tomas, nastav.razr.nast. i  orguljašica Andrijana Tadić,student.na muzičkoj akad.
10.Liturgijski veliki zbor - voditeljica Jelica Filipović
11.Molitvena zajednica -  voditeljice Slavica Antolović i Božana Markanović, vjeroučiteljice u školi
12.Biblijska zajednica - voditeljica Karolina Nakić
13.Uređivačko-novinarska z. - voditeljica Martina Jukić
14.Studentska zajednica - voditelj Župnik
15.Samaritanska zajednica - voditeljice Ruža Slišković i Janja Markanović 
16.Volonterska zajednica(volonteri u upravi i održavanju objekata)- voditelj Župnik
17.Pastoralna ž. vijeća i suradnici. - Poslovodni Odbor: Tanja Slišković,Perica Jukić i Nikica Marinčić
18.Radna zajednica u Centru. - voditeljiPava Slišković i Župnik
19.Malonogomet k..KML-liga - voditelji Ilija Jozinović i Ivan Miličević
20.Malonog.klub za osnovce - voditelji Damir Kajić, prof. tjelesnog i Dragan Tomas
21.Malonog.klub za srednjaše - voditelj Damir Kajić, prof. tjelesnog i Dragan Tomas
22.Solnotenski klub za osnovce - voditelj Bojan Tomas
23.Stolnotenski klub za sred.- voditelj Bojan Tomas
24.Odbojkaški k.za srednj.ž. - voditelj Ivan Vilić s pomoćnicima: Župnik i srednjoškolke
25.Odbojkaški klub za osnovce  - voditelj Ivan Vilić s pomoćnicima: Župnik i srednjoškolke 
26.Boćarski klub vanjski i dvoranski, voditelji Ivo Jukić i Anto Bakula  
27.Šahovski klub umirovljenika - voditelji Ivo Jukić i Anto Bakula
28. ZAJEDNICA MLADIH "AGAPE" voditeljica Marija Filipović (Marka)  

                                                                                                       

 


Copyright © 2009 Župa Lug - Brankovici. Sva prava pridržana.

PC Projekt
?>